NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

ECZANELER İÇİN İLAVE AÇIKLAMALAR (13-14 AĞUSTOS 2011 TARİHLERİNDE MEYDANA GELECEK ELEKTRİK KESİNTİSİ İLE İLGİLİ)

ECZANELER İÇİN İLAVE AÇIKLAMALAR (13-14 AĞUSTOS 2011 TARİHLERİNDE MEYDANA GELECEK ELEKTRİK KESİNTİSİ İLE İLGİLİ)

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 13 Ağustos 2011 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan elektrik kesintisine bağlı olarak, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminin hizmet veremeyecek olması nedeniyle, bu süreçte reçete karşılanması işlemleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen yazı, 11.08.2011 tarihinde www.teb.org.tr üzerinden duyurulmuştur.

Konu hakkında www.sgk.gov.tr de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 12.08.2011 tarihinde bir duyuru metni yayınlamış ve uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.

Duyurunun ECZANELER İÇİN İLAVE AÇIKLAMALAR başlıklı bölümünde, MEDULAnın hizmet veremeyeceği dönemde, eczacılar tarafından reçete karşılanması sırasında yapılacak işlemler hakkında bilgi verilmiştir.

Yeşil kart sahiplerinin reçetelerinin elektrik kesintisi döneminde ne şekilde karşılanacağı konusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, yeşil kart sahiplerine ait reçetelerin karşılanması sırasında, kesinti sona erdikten sonra hastanın elinde ilaç bulunması gibi nedenlerle sistemin provizyon vermemesi olasılığı dikkate alınarak başvuru sahiplerinin sistemin ödememesi halinde reçete bedelinin kendileri tarafından karşılanması gerekeceği hakkında bilgilendirilmesi ve iletişim bilgilerinin mutlaka alınması büyük önem taşımaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞININ DUYURUSU

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü enerji altyapısında bakım ve onarım çalışmaları yapılacağından 13 Ağustos 2011 tarihinde saat 19.00’dan itibaren maksimum 25 saat süre ile Medula Uygulamalarının (Medula Hastane, Medula Eczane, Medula Optik ve Medula şahıs Ödemeleri ile bu uygulamalarda dış bağlantı kurduğumuz ITS, Doktor Bilgi Bankası, UBB v.s. ) hizmet veremeyecektir.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlıklı 3.1.3.B maddesinde; “ (1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.”

Yine ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin, “Sağlık Kurum ve Kuruluşları Faturalarının Düzenlenmesi” başlıklı 9.2.1. maddesinde ise “.....Ayrıca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen sağlık hizmet bedellerinin manuel olarak fatura edilebileceği” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda yukarıda belirtilen tarihlerde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü bulundukları kişilere sağlık hizmeti sunucularınca (Hastane, Eczane, Optik) sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulması gerekmektedir. Kurum mevzuatına uygun olarak sunulan sağlık hizmetlerine ait tedavi bedelleri öncelikle sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden ancak bunun mümkün olmaması halinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre manuel olarak fatura edilebilecektir.

ECZANELER İÇİN İLAVE AÇIKLAMALAR

- Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin tedavileri sonucu düzenlenen reçete muayene katılım payının (2 TL ve 3 TL) eczane tarafından tahsil edilecektir.

- Çalışan kişilerden alınacak olan %20 ilaç katılım payı eczane tarafından tahsil edilecektir.

- Emeklilerden alınacak olan %10 ilaç katılım payları maaşlara yansıtılarak daha sonra tahsil edildiğinden eczane tarafından ayrıca tahsil edilmeyecektir.

- Eşdeğer ilaç uygulaması gereğince oluşabilecek ilaç fiyat farkı eczane tarafından hastadan elden tahsil edilecektir.

- Reçete tarihi 13 Ağustos 2011 ve 14 Ağustos 2011 olan reçetelerin sisteme kaydında muayene katılım payları sistem tarafından bir sonraki reçete girişine yansıtılacaktır.

- Hastalara teslim edilen ilaçlara ait karekodlar/ kupürler İTS işlemi daha sonra tamamlanmak üzere reçeteye eklenecektir.
Reçeteye eklenen karekodların İTS işlemleri mutlak suretle Medula sistemi üzerinden tamamlanacaktır.

- Eczaneler tarafında karşılanan reçeteler sistem çalışır hale geldikten sonra MEDULA sistemi üzerinden Kuruma fatura edilecektir. Ancak Kurum mevzuatına uygun olarak karşılanan reçetelerden MEDULA sistemine kaydedilemeyenler Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura edilecektir.

- MEDULA sistemi üzerinden fatura edilemeyen reçeteler için Medula Eczane uygulamasından "Deneme" çıktısı alınacak ve verilen ilaçlara ilişkin karekodlar da Medula Eczane uygulamasında yer alan "Manuel Reçete Giriş" menüsünden İTS'ye bildirilecektir.SGK Başkanlığının duyuru metni için tıklayınız