NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

SOMALİ VE KENYA HALKLARINA YARDIM KAMPANYASI HAKKINDA

37.A.00.006604
Ankara, 09.08.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Konu: Somali ve Kenya HalklarınaYardım Kampanyası

Afrika’da son 60 yılın en büyük kuraklığının yaşanıyor olması nedeniyle baş gösteren açlık ve susuzluk, her geçen gün artan sayıda kişinin ölümüne neden olmaktadır.

Türk Eczacıları Birliği, başta Somali olmak üzere bölge halkına Türk Kızılay’ı aracılığıyla ilaç, mama ve su yardımında bulunmak üzere bir yardım kampanyası başlatmıştır.

Yardımda bulunmak isteyen eczacılarımız, Birliğimiz tarafından web sayfamızda oluşturulan “SOMALİ’YE YARDIM KAMPANYASI” adlı alana T.C Kimlik no ve SGK sicil no ile giriş yaparak, ulaştıkları ekranda bağış yapmak istedikleri ecza deposu/kooperatifi seçerek yardım tutarını girebileceklerdir. Bu bilgilerin girişinden sonra sistemin vereceği yardım bildirim formunun yardımda bulunan eczacı tarafından kaşelenip imzalanarak bağlı bulunduğu eczacı odasına teslim edilmesi gerekmektedir.

Eczacı odalarının, üyeleri tarafından kendilerine teslim edilecek yardım bildirim formlarını ilgili ecza deposu/koop. şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

15.08.2011 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar toplanan yardım tutarlarına karşılık gelen ilaç ve mamalar, Birliğimiz tarafından yapılacak organizasyon ile Türk Kızılay’ı aracılığıyla felaket bölgesine ulaştırılacaktır.

Konunun aciliyetine ve önemine binaen gereken hassasiyetin gösterilerek, Somali’ye yardım kampanyası için web sayfamızda oluşturulan yardım ekranının ivedilikle üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter