NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

ECZACI KAMUOYUNA

Eczacı Kamuoyuna,

09.02.2011 tarihli Basın Açıklamamız ile kamuoyunu günübirlik tedavi uygulamasının yanlışlıkları konusunda uyarmıştık. Günübirlik tedavi dünyada eşi benzeri olmayan, serbest eczacılık alanına doğrudan müdahale eden ve örnek vakalardan da görülebileceği gibi sağlıksız bir uygulamadır. Ancak özellikle kamu eczacılarımızın konuya göstermiş oldukları hassasiyete binaen, bazı noktaları daha açık bir biçimde paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle günübirlik tedavi adında, ayaktan tedavi gören hastalara hastanede ilaç uygulanması, sağlık alanındaki görev paylaşımına ve işleyiş teamüllerine tamamen ters bir uygulamadır. Eczacılarımızın hastanelerde yeterli düzeyde istihdam edilmemesi bu yanlışlığı daha da derinleştirmektedir. Elbette ki, nerede görev yaparsa yapsın her meslektaşımız uzmanı olduğu ilaç alanında; ilacın güvenilirliği ve doğru kullanımına ilişkin gerekli bilgi ve donanıma sahiptir. Şüphesiz hastanede özveri ile ilaç ve eczacılık hizmeti sunan meslektaşlarımız hangi konuda olursa olsun ilaca ilişkin yolsuzlukların ve yanlışlıkların önlenmesinde önemli sorumluluklar almakta ve bu sorumlulukları layıkıyla yerine getirmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bunun aksi bir düşünce ya da imada bulunmamız söz konusu dahi olamaz. Ancak mevcut uygulamada günübirlik tedaviye ilişkin yapısal ve sisteme içkin olan sorunlar, bu konuda tam güvenliğin oluşmasına engel olmaktadır.

Eczaneler ilaçların temin edildiği, ilaca ilişkin danışmanlık hizmeti sunulan, ilaçlarda güvenliğin sistemli bir şekilde sağlandığı özerk mekanlardır. Serbest eczanelerin, başka bir ifadeyle halk eczanelerimizin amacı hastalara ilacı sunmaktır. Ayaktan tedavi gören hastalarımız ilaçlarını eczaneden temin ederken, günübirlik tedavi uygulaması ile bir kısım hastalara ilaçların hastaneden sunulması anlaşılamaz bir uygulama olduğu kadar, dünyada bir benzerini görmek de mümkün değildir.

Pek tabi ister özel ister devlet olsun, tüm eczanelerde yeterli düzeyde eczacı istihdam edilmelidir. Eczacının varlığı ilaç ve sağlığa ilişkin ortaya çıkabilecek pek çok sorunu çözer, riskleri bertaraf eder. Biz eczacılığın hangi alanında olursa olsun Türkiye’de eczacılık hizmeti sunan tüm meslektaşlarımızın eğitimi ve çalışma etiği ile mesleğini en doğru biçimde icra edeceğinden hiçbir biçimde şüphe duymuyoruz. Ancak günübirlik tedavide eczacının varlığının da ötesinde bir sorun bulunmaktadır ki bu sorunu yeterli sayıda eczacı istihdamı azaltabilir ancak mutlak olarak çözemez. Bu nedenle Birliğimiz günübirlik tedavi uygulamasına ilk ortaya çıktığı günden beri karşıdır ve bu uygulama ortadan kaldırılana kadar örgütsel ve hukuki mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadele tüm meslektaşlarımızı ilgilendirdiği gibi, meslektaşlarımızın görev, yetki, sorumluluk ve çalışma haklarına ilişkin bir karşıtlığa işaret etmemiştir, etmeyecektir.

Eczacı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ