NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

BURSA ECZA KOOP.UN FİYAT FARKLARI VE İTS BİLDİRİMLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMASI HAKKINDA

Bilindiği gibi, ilaç fiyat düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkilenen ilaçların stok zararının ilaç firmalarınca telafi edilmesi için, eczane paket programları üzerinden İlaç Takip Sistemine stok zararı bildirim işlemlerinin yapılmasının ardından, eczanelerin, paket programları aracılığıyla İTS’ye yapmış oldukları stok zararı bildirimlerine ait veriler, firma bazında listeler haline getirilmiş ve bu listelerden oluşan RAPOR, Fiyat Farkı Faturası ekinde meslektaşlarımız tarafından, stok zararının geri ödenmesi için seçilmiş olan depo/koop şubesine teslim edilmiştir.

Ocak ayı içinde, ecza depoları ve kooperatifler, kendilerine teslim edilen Fiyat Farkı Faturaları doğrultusunda, stok zararlarının geri ödenmesi için firmalar ile sağlayacakları mutabakat işlemlerini başlatmıştır.

Depolar ve kooperatifler tarafından, Fiyat Farkı Faturası ekinde yer alan listelerin EXCEL dosyası formatında olmasının, mutabakat işlemlerini kolaylaştıracağı ve hızlandıracağı bilgisi verilmesi üzerine, konu 28.01.2011 tarihinde www.teb.org.tr de “İTS’YE STOK ZARARI BİLDİRİMİNİ YAPARAK FİYAT FARKI FATURASINI VE İLAÇ LİSTESİNİ İLGİLİ DEPO/KOOP SUBESINE TESLIM ETMIS OLAN MESLEKTASLARIMIZIN DIKKATINE” başlıklı duyurumuz ile bildirilmiştir.

Bursa Ecza Koop. (BEK) tarafından Birliğimize yapılan bildirim ile, kendilerine ulaştırılan fiyat farkı faturaları ve dökümlerin, firma bazlı olarak tasnif edildiği ve 22.02.2011 tarihi itibariyle, firmalara gönderilmeye hazır hale getirildiği bildirilmiş ve bu konuda bugün www.bek.org.tr de “BEK'in Fiyat Farkları ve İTS Bildirimleri ile İlgili Uygulaması” başlıklı bir duyuru ile üyelerine duyurulduğu bilgisi verilmiştir.

Duyuru ile, fiyat farklarının geri ödenmesinde izlenecek süreç hakkında bilgi verilmektedir. Metne,

http://www.bek.org.tr/BekAnaSayfa/Genel%20Haberler/BEKin_Fiyat_Farklari_ve_ITS_Bildirimleri_ile_Ilgili_Uygulamasi_392

adresinden ulaşılabilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

BURSA ECZA KOOP. TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURU METNİ:

BEK'in Fiyat Farkları ve İTS Bildirimleri ile İlgili Uygulaması

Değerli Ortağımız,

Fiyat farklarının telafisi ile ilgili olarak İTS bildirimlerini yapan ortaklarımız, dökümleri ile birlikte faturalarını tarafımıza ulaştırmıştır. Sizlerden gelen dokümanlar firma bazlı tasnif edilerek hazırlanmış ve bugün itibari ile firmalara gönderilmeye hazır hale getirilmiştir. Gelinen noktada firmalar tarafından herhangi bir mutabakat olmaması ve henüz bir ödeme alınmamasına rağmen sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi adına aşağıdaki uygulamanın yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca İTS’ye bildirim yapmamış ortaklarımızla alakalı çalışmalar devam etmekte olup gelişmelere göre bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

BURSA ECZA-KOOP YÖNETİM KURULU

1- Dökümanları ulaşmış ortaklarımızın faturaları cari hesaplarına işlenerek hesaplarından mutabakat sürecinin bitmesi beklenmeden düşülecektir.

2- Firma mutabakatları bitip ortaklarımız adına ödemeler geldikten sonra, gerekli kontroller yapılarak farkın ortağımız lehine olması durumunda ortağımızdan fark faturası alınarak hesaptan düşülecektir. Farkın ortağımızın aleyhine olması durumunda kooperatifimiz fazla ödenen miktar karşılığı fiyat farkı faturası keserek tahsil edecektir.

Not: İTS kaydını yaparak fatura göndermiş ancak ekinde excel formatında doküman göndermemiş ortaklarımızın ivedi olarak dökümlerini göndermeleri gerekmektedir.