NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

2019 YILI S.G.K. İLAÇ VE TIBBI MALZEME TEMİN SÖZLEŞMELERİ GELMİŞTİR.

2019 Yılı SGK İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Protokol Eki Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri odamıza ulaşmıştır. Sözleşme imzalama işlemleri 18 Haziran 2019 Salı gününden itibaren 22 Haziran 2019 Cumartesi saat 12:00' ye kadar sürecektir. Sözleşmelerle ilgili kademelendirilen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşmeler Odamız tarafından kuruma teslim edilecektir.

İlaç Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar;

1)Kimlik Fotokopisi (İlk defa sözleşme yapanlar için),

2)Ruhsat Fotokopisi ( Değişiklik olması halinde),

3) Bir önceki yıl hasılatını gösteren form EK-5 (E-Devlet'ten, İnteraktif Vergi Dairesinden alınabilir). Stok affı bildiren eczaneler EK-5 formlarını bağlı bulundukları Vergi Dairesinden onaylatmaları gerekmektedir.

4)Eczane kaşesi,

5)Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi (ilk kez sözleşme yapacak eczacılar için),

6)Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

7)Eczacının Kurumla 2019 yılı sözleşmesi yapmak istediğine dair dilekçesini( Dilekçe Odamızda verilecektir )

8)Adli sicil belgesi (E-Devlet'ten alınabilir),

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1)Ek-6-2 form(Sözleşme Başvuru Formu) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

2)Eczane kaşesi,

3) Bir önceki yıl hasılatını gösteren form EK-5 (E-Devlet'ten, İnteraktif Vergi Dairesinden alınabilir). Stok affı bildiren eczaneler EK-5 formlarını bağlı bulundukları Vergi Dairesinden onaylatmaları gerekmektedir.

4)Ruhsat fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

5)Ek-6-3 form(Eczane Taahhütnamesi) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

6)Adli sicil kaydı (E-Devlet'ten alınabilir),

7) Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi. ( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir; Ödemeler kredi kartı ve nakit olarak yapılabilmektedir.

2018YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUNKAPSAMINDA KESİLEN

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-276.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

276.001-552.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

552.001-966.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

966.001-1.242.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.242.001-1.656.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.656.001-2.070.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

2.070.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL