NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

Hasta Alt Bezi Geri Ödeme İşlemleri Hakkında

Hasta Alt Bezi Geri Ödeme İşlemleri Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 29.04.2019 tarihinde (bugün) “Sağlık Uygulama Tebliği Eki Ek-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" Listesinde Kayıtlı A10049 SUT Kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" İle A10118 SUT Kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" Tıbbi Malzemelerin Geri Ödeme İşlemleri Hakkında” başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda;

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde kayıtlı A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüşler doğrultusunda belirlenen ICD-10 kodları Ek-1 listede daha önce duyurulduğu;

Ek-1 listede kayıtlı ICD-10 kodlarında eksiklik/hata olduğu yönünde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne gelen bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan yeniden görüş istenildiği, gelen cevabi görüş doğrultusunda belirlenen primer tanılara ait ICD-10 kodlarının Ek-2 listede yer aldığı;

Bu itibarla;

- 01/06/2019 tarihi ve sonrası düzenlenecek sağlık raporlarınınEk-2 listedeyer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması gerektiği,

- 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarınınEk-2 listede yer alan tanı kodlarıyla uyumlu olması halinde sağlık raporları süreleri bitimine kadar geçerli olacağı,

- 01/06/2019 tarihi öncesi düzenlenen sağlık raporlarında yer alan tanı kodlarınınEk-1 listede yer alıp Ek-2 listede yer almaması halinde bu raporlara ilişkin 01/06/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete bedellerinin Kurumca karşılanmayacağıbelirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Ek-1 – Liste için tıklayınız.

Ek-2 – Liste için tıklayınız. (01.06.2019 itibaren geçerli tanı listesi)