NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

SGK'nın Medula Kesintileri İle İlgili Duyurusu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi web sayfasıwww.sgk.gov.tradresinde yayınlanan "Sağlık (Medula Uygulamalarında) Ve Sigortacılık İşlemlerinde Yapılacak Kesinti Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda;

SGK Veri Merkezi taşınması kapsamında sistem alt yapısında yapılacak çalışmalar nedeniyle04.12.2015 tarihinde 20:00 – 24:00 saatleri arasında (Cuma akşamı 4 saat)internet üzerinde çalışan uygulamalarda (MEDULA Uygulamalarında ve Sigortacılık İşlemlerinde) hizmet verilemeyeceği;

Ayrıca;04.12.2015 tarihinde 20.00 ile 06.12.2015 tarihinde 08.00 saatleri arasında Muhasebe Otomasyon Sisteminde hizmet kesintisi olacağından belirtilen zaman diliminde 60D, 60G, 60/7, YSB burslular ve kısmı süreli 60G kapsamındaki sigortalılar için provizyon verilemeyeceği;

Yukarıda bahsedilen işlemler süresinde sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları SUT ‘nin“1.7.2 - MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması”başlığı altında yer verilen;

(1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.”hükmü gereğinceSağlık Hizmet Sunucuları tarafından (Hastane/Eczane) Manuel Faturalama yapılabileceğibildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ