• ANASAYFA
  • ECZANE REHBERİ
  • Eczane İşlemleri

Eczane İşlemleri


1- Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

2-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

3- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).

4- Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.

5-Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

6- Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

7- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

8-Ruhsat harç makbuzu aslı: Eczane nakillerinde meşruhat işleminin kaldırılması nedeniyle eczanelerin tüm yer değişikliklerinde ruhsat harcı alınarak yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir.

NOT:
-İstenilen belgeler (2-3-4-5 inci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 10 (on) gün önce alınmış olmalıdır.
-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m²’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m²’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.06.11.20171-Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

2-Diploma örneği: Mesul müdürün Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

3-Özgeçmiş:Mesul müdürün el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

4-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

5-Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır).

6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.

7-Savcılık belgesi: Mesul müdür adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

9-Dilekçe: Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.
10-Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge.

NOT: -İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 10 (on) gün önce alınmış olmalıdır.06.11.2017VERESELİ ECZANE İŞLEMLERİNDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ' NCE İSTENİLEN BELGELER:
1- Ruhsatname aslıve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

2- Veraset ilamı :Noter tasdikli

3- Feragatname/muvafakat name: Noter tasdikli

4- Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre aitT.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunmasıgerekmektedir.

5-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının(ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

6-Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

7-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerindenayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

8- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığıresmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmişolmalıdır).

9-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan veyetkili kişitarafından tasdik edilmiş rapordur.

10-Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

11-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında,4 (dört) adet vesikalık fotoğraf(Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

12- Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerindeayrılan mesul müdüreait belge.

NOT: -İstenilen belgeler(5-6-8-9-10uncu maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi)en fazla 10 (on) gün öncealınmış olmalıdır.


06.11.20171- Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre aitT.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunmasıgerekmektedir.

2-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının(ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

3-Özgeçmiş: Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

4-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerindenayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

5- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığıresmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı/İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmişolmalıdır).

6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan veyetkili kişitarafından tasdik edilmiş rapordur.

7-Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8- Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını)gösterir kroki .

9-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında,4 (dört) adet vesikalık fotoğraf(Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

10-Ruhsat harç makbuzu aslı

11- Ruhsatname aslıve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

12-Devir senedi/tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğü Eczacısı (Eczacı bulunmadığı durumlarda doktor), Bölge Eczacı Odası yetkililerihuzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.

NOT:
- İstenilen belgeler(2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi)en fazla 10 (on) gün öncealınmış olmalıdır.
-13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’ten önce 35 m2’den küçük alanlarda faaliyetini yürütmekte olan eczanelerin bir defaya mahsus olmak üzere 35 m2’den küçük bir yere nakli veya devri mümkündür.06.11.2017Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali

1- Dilekçe: Eczacının eczanesine aitruhsatınıniptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.

2- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı06.11.20171- Eczacının el yazısı ile doldurulmuş Bakanlık matbu formu ( 2 adet )
2- Eczacının noter tastikli diploma sureti(önlü arkalı yeni tarihli)(2 adet)VEYAresimli çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi.Mezuniyet tarihi 4 yılı geçiyorsa çıkış belgesi kabul edilmez.
3- Sağlık Ocağı'ndan alınacak yeni tarihli“Eczacılık yapmasına mani hali yoktur.”ibaresi olan resmi mühürle tastikli sağlık raporu ( 2 adet ),
4- Resmi mühürle tastikli veyeni tarihligöz raporu ( 2 adet ),
a) Serbest hekimden alınacak ise;bağlı bulunduğu sağlık ocağından imzasının tastiği .Tastikleyen doktorun kaşesi, tarihi ve resmi mühür.
b) Hastaneden alınacak ise uzman hekim kaşesi ve imzası , onaylayan başhekimin kaşesi,imzası ve mühür olacak.
5- Eczanenin ebatlarını ve konumunu gösterir 1/50oranında A4 kağıdına mimar veya mühendis tarafından çizilen kroki ( 2 adet ) (Çizen kişinin kaşesi,diploma no,oda kayıt no, ve imzası),
6- Zarf içerisinde 5 adet ve**kalık fotoğraf. (Fotoğraflar fotokopi olmamalıdır)
7- Savcılık belgesi ;yeni tarihli,onaylayanın kaşesi ve resmi mühürlü(2 adet),
8- Kira sözleşmesi/tapu fotokopisi ( 2 adet ),
9- Yapı Kullanım İzin Belgesi
10- Mimari Kat Projesi (Belediye'den alınıyor)
11- Şeffaf zımbalı dosya (mavi ve sarı)( 2 adet )
12- Eczane adına yatırılan ruhsat harç makbuzunun aslı ve fotokopisi (Defterdarlık yazısı Müdürlüğümüzce verilecek.)
13- Askerden yakın tarihte terhis olan eczacıların terhis belgesi fotokopisi (2 adet)
14- Evlilik/boşanma nedeni ile diplomadaki soyadı değişen eczacıların evlenme cüzdanının noterden tasdikli fotokopisi/boşanma ilamı fotokopisi (2 adet)
15- Emekli olan eczacıların emekli kartının önlü arkalı fotokopisi (2 adet)


06.11.20171- Eczane Açılacağını Bildirir Dilekçe
2- Kısa Özgeçmiş,
3- Herhangi Bir Kamu Kuruluşunda Çalışmadığını Gösterir Dilekçe veya Belge,
4- Eczane Açmak İstenilen Yerin Krokisi ve Adresi (Çizen Mühendisin Kaşe ve İmzası Bulunmalıdır),
5- Mülk Kendine Ait İse Tapu Sureti, Değil İse Kullanım İzni, Kiralanmış İse Kira Sözleşmesi Sureti,
6- Eczane Açılacak Yerin Su,Elektrik Hizmetlerinden Yararlandığını Gösterir Fatura yada Güvence Alındısı Makbuzunun Sureti,
7- Eczanenin Tamamen Kendine Ait Olduğu, İkinci Şahısların Eczane Üzerinde Hak Talep Etmeyeceklerine Dair ve"Yukarıda Ünvanı Belirtilen Eczanemde Bundan Böyle Yapacağım Alışverişler İçin Kendi İmzasını Taşıyan Senet ve Çek Kullanacağımı Beyan ve Taahhüt Ettiğimi Bildirir"ŞeklindeNoterdenAlınanTaahhütname,
8- Alınmış Olan Demirbaş (Buzdolabı,Hassas Terazi,Raf ve Dolaplar) ve İlaçların Fatura Fotokopileri,
9- Diploma veya Çıkış Belgesi,
10- İkamet Senedi (1 Adet), Nüfus Sureti (1 Adet), 1 Adet Fotoğraf,
11- Eczanede Kullanılacak Etiketlerden 1 Adet Beyaz , 1 Adet Kırmızı Örnek ve Eczane Kaşesi,
12- Evrakların Saklanması İçin 2 Adet Plastik Dosya,
13- Eczane Açılışlarına Oda Giderlerine Katılım Payı Olarak Oda Veznesine 12.00 YTL + 10.00 YTL Bina Katılım Payı Yatırılması,
14- TEB Yardımlaşma Sandığı ve Oda Aidatları Ödenmemiş veya Üyelik Girişi Olmadıysa Üyelik İşlemlerinin Yapılması.


06.11.2017