NEVŞEHİR ECZACI ODASI

NEVŞEHİR ECZACI ODASI

2018 YILI S.G.K. İLAÇ VE TIBBI MALZEME TEMİN SÖZLEŞMELERİ GELMİŞTİR.

09 Mayıs 2018 Çarşamba gününden itibaren SGK sözleşmelerinin dağıtımına başlanacak ve 12 Mayıs 2018 Cumartesi saat 13:00' ekadar sürecektir. Sözleşmelerle ilgili kademelendirilen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşmeler Odamız tarafından kuruma teslim edilecektir.

İlaç Sözleşmesi için gereklievraklar;

1)Kimlik Fotokopisi (İlk defa sözleşme yapanlar için),

2)Ruhsat Fotokopisi ( Değişiklik olması halinde),

3)Mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesinden onaylıbir önceki yıl hasılatını gösteren form EK-5

4)Eczane kaşesi,

5)Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi (ilk kez sözleşme yapacak eczacılar için),

6)Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

7)Eczacının Kurumla 2018yılı sözleşmesi yapmak istediğine dair dilekçesini( Dilekçe Odamızda verilecektir )

8)Adli sicil belgesi (e-devlet'ten alınabilir),

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1)Ek-6-2 form(Sözleşme Başvuru Formu) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

2)Eczane kaşesi,

3)Mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesinden onaylıbir önceki yıl hasılatını gösteren form EK-5

4)Ruhsat fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

5)Ek-6-3 form(Eczane Taahhütnamesi) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

6)Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir),

7) Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi. ( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir; Ödemeler kredi kartı ve nakit olarak yapılabilmektedir.

2017YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUNKAPSAMINDA KESİLEN

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-230.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

230.001-460.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

460.001-805.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

805.001-1.035.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.035.001-1.380.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.380.001-1.725.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

1.725.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL